Informatie

Inschrijven

 • Inschrijven voor cursussen, activiteiten en excursies bij Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, hierna te noemen BZHD,  is mogelijk via deze website en aan de balie van de Bibliotheek. Een overzicht van locaties en openingstijden is te vinden op: www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl/openingstijden
 • Wanneer een cursus al is begonnen, kunt u zich alsnog aanmelden via  0181-315111 of volksuniversiteit@bzhd.nl.
 • Is de helft van de cursus verstreken, dan betaalt u 50% van de cursusprijs plus € 5,00 administratiekosten. Is minder dan de helft van de lessen gegeven, dan bent u de volledige cursusprijs verschuldigd.  

 Financiën

 • Leden van BZHD ontvangen korting op cursussen en activiteiten.
 • Inschrijving verplicht tot betaling. 
 • Inschrijving is volledig na registratie en betaling via deze website of aan de balie in één van de vestigingen van BZHD.
 • Betaling kan met IDEAL via internet of met uw pinpas (geen contante betalingen meer sinds 1 juli) aan de balie in de Bibliotheek.
 • Cursusprijzen en aantal lessen zijn altijd gebaseerd op een minimum aantal deelnemers. Bij cursussen waar dit aantal deelnemers niet wordt gehaald zal u een voorstel worden gedaan met betrekking tot het verminderen van het aantal lessen / verhogen van de cursusprijs, om zodoende de cursus toch door te kunnen laten gaan.
 • Alle cursusprijzen zijn exclusief cursusmateriaal, tenzij anders vermeld.

Restitutie en annulering

 • Terugbetaling van reeds betaalde cursusgelden (wegens intrekken van inschrijving)  is mogelijk tot 2  weken voor aanvang van de betreffende cursus. Bij terugbetaling wordt  10% administratiekosten ingehouden.
  Nadien, en als de cursus eenmaal is gestart, is geen restitutie meer mogelijk.
 • Gaat een cursus niet door wegens te geringe belangstelling, dan wordt het cursusgeld, zonder inhouding van administratiekosten teruggestort.
 • Toegangsbewijzen voor lezingen en éénmalige evenementen worden niet teruggenomen.
 • Annulering bij Kunstbus-activiteiten is niet mogelijk; wel kunnen wij bemiddelen als er deelnemers op de wachtlijst staan.  U kunt ook zelf een plaatsvervanger zoeken.
 • Wij raden u aan bij meerdaagse reizen een annuleringsverzekering af te sluiten. 

 Algemeen

 • BZHD behoudt zich het recht voor om, indien daarvoor gegronde redenen zijn, een bepaalde cursus door een andere docent dan eerder vermeld, te laten geven.
 • BZHD behoudt zich het recht voor om, indien daarvoor gegronde redenen zijn, een cursus/activiteit/excursie te annuleren. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.
 • Ondanks de zorg die door BZHD aan de invoer van de gegevens besteed wordt, kan deze organisatie niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies of onvolkomenheden in de gegevens op deze website.
 • Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door BZHD aangeboden informatie.
 • BZHD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak ook ontstaan tijdens door deze organisatie georganiseerde activiteiten.
 • In gevallen waarin deze regels niet voorzien, beslist de directie van BZHD. 
 • Aanmelding voor een cursus/activiteit/excursie betekent dat u kennis heeft genomen van deze voorwaarden en dat u ermee instemt. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Inloggen

Copyright © Volksuniversiteit Zuid-Hollandse Delta